BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Opentouch fra Alcatel-Lucent for små og mellomstore bedrifter

Løsningen integrerer de mest avanserte løsningene innenfor samordnet kommunikasjon, inkludert telefoni, kritisk på-stedet mobilitet med DECT eller WiFi, talepost, velkomstmeldinger og kontakt senter. Den integrerer også den nyeste funksjonaliten innen mobilitet tilgjengelig over et stort utvalg av smarttelefoner og PC-plattformer.

I tillegg er video tilgjengelig gjennom en rekke endepunkter, fra video på telefonen til videoromsløsinger. Sist men ikke minst, enterprise-telefoni og fraværsmarkering er fullt integrert med sosiale nettverk, noe som bidrar til å bygge bro mellom virksomheten og de personlige sfærer. OmniPCX Office Rich Communication Edition (RCE) leverer alle disse funksjonene. Denne kommunikasjonsserveren leveres med oversiktlig administrasjonsverktøy og enkle installasjonsveivisere.

Se demo her

Noe du lurer på? Spør en ekspert!