BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

ASP

ASP (Application Service Provider) er et godt alternativet til egen IT-drift - som utgjør en stor kostnad for mange. Ved å sette bort IT-driften til oss og fokusere på din kjernevirksomhet, vil du være sikret en optimal drift og datasikkerhet – med backupfunksjoner for både data og mail - , samt at de fleste opplever å få økt lønnsomhet ved at ressurser frigjøres. Vi drifter Microsoft office og all annen kontorstøtte for bedriften – som Visma regnskap og lønn - og du har full Exchange-funksjonalitet på maskinparken. Øvrige tjenester: økonomisystem, lønnsystem, timeføring, prosjekt, hjemmekontor, support.

Du trenger med andre ord ikke bekymre deg for serverdrift, backup, virusbeskyttelse, lisenser eller andre forhold knyttet til IT-driften. I tillegg forenkler det din datahverdag og bidrar til forutsigbare IT-kostnader.

Alle programmer og data ligger på kraftige servere i vår driftssentral, og all databehandling skjer her. Det gjør at du raskt kan ta i bruk ny programvare i tråd med bedriftens utvikling. Programmer og data er alltid tilgjengelig uansett hvor du befinner deg.

Vi sørger også for webhosting og domeneregistrering og -hosting for bedriften, det gjør at alle tjenester knyttet til websider og mail også er samlet hos oss framfor hos eksterne tilbydere.

Noe du lurer på? Spør en ekspert!