BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Klient

Vi sørger for at kunden har den riktige maskinparken og de riktige applikasjonene i forhold til behov og fremtidig vekst, med Lenovo som hovedleverandør både av bærbare og stasjonære pc-er. For større bedrifter kan vi tilby tanking av pc-ene. Bedriftens IT-ansvarlig definerer pc-oppsettet og det lages et image ut fra det. Ved bestilling av nye pc-er, kan disse leveres med ferdig oppsett. Det gir bedriften maksimal effektivitet og flyt. For våre avtalekunder innen serverløsninger kan vi påta oss profesjonell fjernhjelp via Internett.??Det sparer kjøring til og fra. Konsulenten får opp kundens skjermbilde på sin skjerm, og kan ta styringen over kundens datamaskin mens kunden følger med på sin skjerm – og kan ta lærdom av det.

For våre avtalekunder innen serverløsninger kan vi påta oss profesjonell fjernhjelp via Internett. Konsulenten får opp kundens skjermbilde på sin skjerm, og kan ta styringen over kundens datamaskin mens kunden følger med på sin skjerm. Dette effektiviserer og gjør at kundene får hjelp raskere.

Alternativt kan kunden logge seg inn på vårt supportsenter helt ned på brukernivå for å få den hjelpen han har behov for. Vi sørger for at bedriften jevnlig får oversiktelige rapporter om status på pc-parken, og vi holder pc-operativsystemet oppdatert med sikkerhetsfisker.

Med applikasjonsvirtualisering installeres ikke programvaren i operativsystemet, men vi lager en fil for å kjøre applikasjonen på ett eller flere steder utenfor den installerte masteren. Dette gjør at man ikke trenger noen lokal konfigurasjon, applikasjoner er mye enklere å vedlikeholde og distribuere. Applikasjonen kjører isolert og man slipper konflikt med andre programmer.

Noe du lurer på? Spør en ekspert!