BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Datakommunikasjon

Våre kommunikasjonsløsninger gir bedriften en optimal dataflyt og datasikkerhet. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen design og implementering av alle typer nettverk, og har som mål å være en av Norges ledende leverandører av skreddersydde datakommunikasjonsløsninger. Vi kan blant annet tilby: Nettverkselektronikk for LAN / WAN, Network Management, trådløse nettverk, nettverksanalyse, sikkerhet, generelle kommunikasjonsløsninger, store prosjektgjennomføringer, rådgiving og opplæring.

Vi forenkler arbeidet med å søke opp og oppkoble IT-ressursene, som gir mer fleksibel håndtering av bedriftens konvensjoner for filnavn på server, bedrer gjennomgående ytelse, forbedret verktøy for administrering og overvåking, som og gir bedret stabilitet mot klientene.

Vi har spesielt fokus på sikkerheten, med tilstrekkelige brannmurer og adgangskontroll.

Noe du lurer på? Spør en ekspert!