BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Plattform

Våre dataløsninger favner alle ulike plattformer, og kombinasjoner av disse. På den måten kan vi kombinere eksisterende systemer med nye og på den måten utnytte ressursene i bedriften maksimalt. Vi har lang erfaring i bruk av Microsoft Virtualisering, for å utnytte dataressursene maksimalt. Virtualisering gir muligheten til å kjøre et operativsystem parallelt med hovedsystemet på serveren og med det begrense antall applikasjoner og antall servere. Virtualisering er dessuten en bra metode for å begrense energibruken i datarommet.

Vi kan skreddersy serverløsninger for alle typer bedrifter. Våre løsninger inkluderer alle komponenter som en bedrift behøver. Isteden for å ha flere serverløsninger som for eks. E-postserver, webserver og intranettserver, plasseres alle disse funksjonene på en og samme server, som blir en del av bedriftens hjerte. Vi sørger for at denne livsviktige funksjonen er ivaretatt på aller beste måte, og at all datainformasjon som er viktig å lagre ikke skal gå tapt.

Ved å samle nettverksressursene (mapper, datamaskiner, skrivere, brukere, grupper, etc.) kan hele nettverket administreres sentralt. Dette gjør det mye enklere å drifte maskinparken, sikkerheten økes og man kan enkelt styre hvem som skal ha tilgang til hva.

Vi har egne konsulenter ute hos kundene innen HW og SW og bistår med rådgiving, konsulentvirksomhet, installasjon, support og service.

Noe du lurer på? Spør en ekspert!