BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Outsourcing / TSP

Outsourcing er en raskere, bedre og billigere måte for bedrifter og organisasjoner til å implementere og vedlikeholde programvareløsninger på ved å kjøpe programvare som en tjeneste online og dermed overlate driften til oss. Det gjør bedriften i stand til å frigjøre egne ressurser og å fokusere på det den gjør best. Borg Svakstrøm tilbyr drifting av sentralbordfunksjoner gjennom ”Telephony Service Provider” (TSP). TSP er et programvaregrensesnitt til en fysisk telefonienhet (for eksempel et modem) som kan styres gjennom programkode for å utføre forskjellige handlinger. Det kan være å ringe et nummer eller loggføre en samtale.
Vi kan også drifte ulike løsninger på tale, som for eksempel kan være aktuelt for butikker med lang åpningstid. Bedriften slipper dermed å ha ansatte til å betjene sentralbordet I hele åpningstiden. Det er ofte en økonomisk gunstig løsning for bedriften. For bedriftens kunder vil det dessuten oppleves som en bedre kundeservice ved at de alltid får svar på henvendelsene.

Vi representerer med andre ord alle sider av bedrifters telefonikompetanse. Vi sørger også for å kople opp de ideelle løsningene for våre kunder; det kan være fasttelefoner, mobiltelefoner, IP osv. og drifter programvarene for en fast leiepris. Med våre løsninger får våre kunder full fleksibilitet og sikkerhet og en forutsigbar kostnad. Om ønskelig kan vi også gi en pris på bedriftens eksisterende utstyr.

Vi tilbyr også flåtestyring, som egner seg ypperlig for transportfirmaer, budbiler, servicebiler, utleieselskaper, entreprenørselskaper eller lignende. Det gir bedriften full oversikt over mobile enheter, samt muligheten for å se sine kjøretøy plassert på et kart på en skjerm.
Overlater du driften av hele systemet med mobilabonnement til oss, blir kostnadene med flåtestyring oversiktlige. Utstyret er lett å montere selv, eller det kan gjøres av nærmeste verksted.
Vi tilbyr både salg av utstyret, samt leaseback. Det gir deg som kunde full frihet til å finne den løsningen som passer deg best.