BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Unified communications

Vi har sterk fokus på Unified Communications (UC), det vil si produkter og tjenester som samlet effektiviserer bruken av digitale nettverk og gir mulighet til å kontrollere og administrere all kommunikasjon både internt og ekstern. Vi skaper et homogent miljø hvor de fleste applikasjoner man benytter i en bedrift er integrert med hverandre. Dette gir brukere større fleksibilitet og mobilitet, samt større mulighet til selv å synliggjøre sin egen og andres tilgjengelighet, og dele og motta informasjon.

Våre komplette samhandlingsløsninger er basert på integrerte løsninger mot Lotus Notes og Microsoft. Det gir bedriftene en effektiv samhandling av telefoni, data og bilder. Det er svært nyttig og effektivt for bedrifter som har behov for å kommunisere internt eller eksternt over flere plattformer. Det gir en enklere kommunikasjon, større tilgjengelighet og en bedre service.

Alle innkomne henvendelser kan behandles på en enhetlig måte via din pc: E-post, telefaks, telefonsvarer og SMS. Alt skjer i sanntid, slik at du kan respondere raskt, og du kan selv velge svarmedium.
Eksempelvis kan du sitte i et møte og ser et anrop på telefonen, og kan sende en SMS direkte. Eller du kan ha videokonferanse via webkamera samtidig som du kan ha dialog med kunder og medarbeidere.

Ved å implementere en fremtidsrettet løsning for samhandling og dokumenthåndtering som hjelper bedriften å håndtere informasjon, effektivisere saksbehandling, kommunikasjon og samhandling, vil bedriften redusere papirbruken vesentlig, og således spare både penger og miljøet.