BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Telefonsentraler

Vi leverer profesjonelle telefonsentraler, og sørger for at din bedrift eller foretak får den riktige løsningen i forhold til behovet i dag - og framtidig vekst. Det kan være med IP-telefoni, trådløstelefoni, tradisjonell digital- og analogtelefoni, callsenter, telefonsvarerløsninger, PC-basert sentralbord, integrerte talepost, interactive Voice Respons, PC-telefoni, WEB Softphone, DECT/trådløst, eCommunication Suite, integrasjon mot mobiltelefon samt en rekke andre funksjoner.

Vi tilbyr markedets mest fleksible kommunikasjonsplattform for interaktiv telekommunikasjon for både små, mellomstore og store bedrifter og etater - inklusiv håndholdt PDA-terminal.

En skreddersydd telefonsentral gjør hverdagen enklere, mer effektiv og mer oversiktlig for våre kunder, og bidrar til å høyne servicenivået ytterligere. Vi bistår gjerne helt fra planleggingsfasen og behovsanalysen til installering og opplæring.
Våre løsninger gjør det også mulig å svitsje mellom jobb- og privat modus på en og samme mobiltelefon.

Noe du lurer på? Spør en ekspert!