BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Mobile løsninger

Vi er en ledende aktør på markedet innen telefoni- og kommunikasjonsløsninger, og kan tilby komplette mobile løsninger som gir bedriften en enkel og oversiktlig måte for å kombinere tale, data, tekst, video- og konferanseløsninger.
Vi leverer mobile sentralbord innenfor alle ulike plattformer – og kombinasjoner av disse - på bakgrunn av behovet i den enkelte bedrift eller organisasjon.

Vi påtar oss gjerne hele forløpet, fra behovsanalyse til prosjektering, implementering og opplæring.
I samarbeid med ledende partnere og leverandører sørger vi for at bedriftene får mulighet til å utvikle sine kommunikasjonsløsninger, og vurdere sine forretningsmodeller og effektivisere arbeidsprosesser. Vi kombinerer ofte det beste fra den mobile verden med fasttelefoni enten det er via ISDN eller IP. Det betyr at våre kunder kan få dekket alle kommunikasjonsbehov hos én samarbeidspartner.

Med våre IP-løsninger og kan alle ansatte bruke mobilen som bedriftsintern telefon og på en enkel måte sette over samtaler, ringe med internnummer, sette opp konferanser og viderekoble anrop. Funksjonaliteten er integrert i mobilnettet, og som bruker får du samme funksjonalitet uavhengig av hvor du befinner deg. Bedriften og medarbeiderne kan blant annet:

  • Sette over samtaler fra mobilen 
  • Benytte kun ett nummer for hver enkelt ansatt i bedriften. Den enkelte ansatte vil ikke lenger ha ett fastnettsnummer og ett mobilnummer  
  • Effektivt passe på at kunder som ringer bedriften, får svar av rett person
  • Benytte internnummer (på 3-7 siffer) på samme måte som i fastnettet 
  • Muliggjøre telefonkonferanser med mange deltakere direkte fra mobiltelefonen
  • Benytte sentralbordgrupper, hvor det ringer på flere telefoner samtidig. Den som besvarer anropet først, mottar samtalen
  • Mulighet til å ha et sentralbord som gir bedriften mulighet til å bli 100 % mobil.
Et IP-system er kostnadseffektiv og hever servicegraden vesentlig for bedriften!

Noe du lurer på? Spør en ekspert!

Kontakt butikken, og vi vil sette deg i kontakt med en av våre eksperter!

Nordialog Borg:

Tlf: 69 13 77 77 | Send e-post »
Vi er en ledende aktør på markedet innen telefoni- og kommunikasjonsløsninger, og kan tilby komplette mobile sentralbord for bedriften for å kombinere tale og data.