BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Personsøkeranlegg

Borg Svakstrøm prosjekterer og installerer komplette personsøkeranlegg til bruk for sikker alarmoverføring. Ideell innen helse- og omsorgssektoren. Som en del av sikker alarmoverføring og intern kommunikasjon, tilbyr vi komplette personsøkeranlegg til bruk både innen næringsliv og helse- og omsorgssektoren. Vi sørger for strategisk plassering av egen sender og mottaker i bygget, som alltid gir dekning –over alt. Mottakeren viser i displayet hvilken sender som alarmerer.
Vi tilbyr alt fra enkle anlegg for tilkall av personalet i butikker til store anlegg i for eksempel kjøpesenter. Kan overføre lydsignaler og/eller tekstmeldinger. Kan også brukes som personalalarm, for eksempel som overfallsalarm.
Våre personsøkeranlegg gir den sikreste interne alarmoverføringen du kan få innen helsesektoren, og våre systemer kan eksempelvis varsle fukt i senga, epleptiske anfall, posisjonsvisning osv– og bidrar til en bedre livssituasjon for brukeren – og en bedre arbeidsdag for pleieren.