BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Talevarsling

Borg Svakstrøm tilbyr brannalarmer med talevarsling. Bruk av talte meldinger kan være langt mer effektivt og riktig enn de tradisjonelle sirenene.

Våre brannalarmløsninger favner også talevarsling. Dette er et fagfeltet innen brannvarsling som er i kraftig vekst, og benyttes i stadig større utstrekning etter hvert som brukere ser den store nytteverdien et slikt system har.

Talevarsling vil si varsling av brann og andre faresituasjoner med talte meldinger istedenfor med klokker eller sirener. Denne måten å varsle på fører til mye raskere oppfattelse av hva som skjer, og dermed raskere og riktigere reaksjon.

Talevarsling kan med fordel brukes i arealer hvor det kan oppholde seg mennesker som ikke er lokalkjente, i lokaler eller bygg der rømningsveier ikke er umiddelbart innlysende, der det kan oppholde seg mennesker av forskjellig nasjonalitet, og som dermed kan ha kulturbetinget forskjellig reaksjon. Typiske lokalisasjoner er: kjøpesentre, hoteller, skoler, store saler, idrettshaller, t-bane/jernbanestasjon, diskoteker osv.