BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Sikker alarmoverføring

Våre brannalarmer har høy fokus på sikker alarmoverføring, basert på løsninger fra Safetel og Altel. Overføringene skjer via fast og trådløs aksess, med mulighet for en rekke tilleggstjenester. Med våre overvåkede alarmoverføring kan du være sikker på at dine alarmer kommer frem til rett mottaker, til rett tid, hver eneste gang. Systemet bruker mobilnettet som primær overføringsvei for alarmsignaler.

Om en feil oppstår i overføringen får alarmsentralen umiddelbart beskjed om det. Dette gjelder også om alarmen er satt ut av funksjon på grunn av tekniske feil, uvær eller lignende. Våre systemer gjør det enkelt å styre informasjon til en mottaker via sms eller e-post.

Med mange års erfaring fra mobilbasert alarmoverføring er du sikret høy stabilitet, oppetid og kvalitet på våre tjenester.