BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Brannvarsling

Borg Svakstrøm prosjekterer og installerer komplette brannvarslingsanlegg. Varmedetektorer, optiske- og ioniske dektorer og multikriteriedetektorer. Våre systemer for brannvarsling ivaretar både optimal detektering og varsling, og gir dermed maksimal sikkerhet. Vi prosjekterer og skreddersyr adresserbare og konvensjonelle anlegg ut fra ”worst case scenario” og benytter både varmedetektorer og ioniske og optiske detektorer ved behov.

Multikriteriedetektor
Våre systemer inkluderer også multikriteriedetektorer, som benytter en rekke ulike modus. Den gir respons både som ren varmedetektor, kun optisk detektor eller kombinasjoner av begge. Multikriteriedetektoren er derfor anvendelig i et meget bredt spekter av applikasjoner. Systemet kan benyttes i en rekke sammenhenger, og er meget sikker mot feilalarmer.

Like viktig som å detektere tilløp til brann, er varslingssystemet. Våre løsninger favner alle typer varsling; både internt, direkte til en vaktsentral/brannstasjon og også anlegg som varsler naboer ekesempelvis i et leilighetskompleks, slik at evakuering kan iverksettes straks.