BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Sykesignal

Borg Svakstrøm skreddersyr ulike systemer innen syke- og pasientsignal. Det favner tale, trådløst, snorbasert, mobil varsling mot SMS, email og IP. Vi har levert en rekke systemer innen syke- og pasientsignal for helse- og omsorgssektoren og i private hjem. Vi har løsninger for alle typer behov for varsling og intern kommunikasjon, som tale eller ordinære anrop, trådløse og snorbaserte systemer, mobil varsling og varsling med de tradisjonelle alarmklokkene.
Nettbaserte sykesignaler kan sendes ut til ulike mottakere som SMS, e-mail, IP osv. og bidrar til en bedre hverdag både for bruker og pleier.

Felles for alle våre løsninger, er at de er enkle å håndtere og har maksimal fokus på brukertrygghet og driftssikkerhet.