BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Kameraovervåking

Vi har lang erfaring i prosjektering og installering av systemer for kameraovervåking både ute og inne, og sørger for optimal oversikt og sikkerhet. Kameraoveråking muliggjør observasjon og lagring av hendelser uten at fysisk tilstedeværelse er nødvendig. Ut fra behovsanalyse skreddersyr vi den beste løsningen. Det kan være analoge løsninger, IP-baserte løsninger, hybride plattformer, styrbare kameraer osv. Lysforhold, dag/natt-overvåking, bildeoppløsning, behov for å kunne zoome og styre kameraene, lagringsbehov osv er retningsgivende for hvilke løsninger som blir valgt.
Er det en eksisterende løsning som skal utbygges, forsøker vi å integrere denne i den totale løsningen – for maksimal utnyttelse av ressursene. Vi ivaretar selvsagt personvernet i alle våre løsninger.

Vi har mulighet til å velge fra flere leverandør, og kan dermed fritt velge det utstyret som egner seg best i hver enkelt prosjekt.

Noe du lurer på? Spør en ekspert!