BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Referanse: Inspiria science Center Østfold

Borg Svakstrøm leverer løsninger innen telefoni, data og informasjonsskjermer i første fase av vitensenterets etablering og drift.

Science Center Østfold er ett av 8 regionale vitensentre i Norge. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. Senteret skal inneholde dagens og morgendagens teknologi, og skal stimulere til undring, refleksjon og læring.

Borg Svakstrøm er valgt som partner i prosjekteringsfasen, og vil bidra med kunnskap og erfaringer på aktuelle løsninger.

Les mer om Science Center Østfold på senterets hjemmeside: www.scostfold.no.

Referanse: Rotostøp AS

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Rotostøp AS er et rotasjonsstøperi som produserer de eksepsjonelt sterke
og slagfaste
River båtene i flere modeller.
Les mer »

Referanse: Sarpsborg Park og Anlegg AS

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Sarpsborg Park & Anlegg AS benytter Nordialog Borg som samarbeidspartner på Mobil. Les mer »

Referanse: Østfold Energi

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Østfold Energi bruker Nordialog Borg først og fremst pga Tradebroker innkjøpsavtale og butikkens beliggenhet. Les mer »

Referanse: INSPIRIA science senter

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Borg Svakstrøm og Nordialog Borg fra Sarpsborg har fått prestisjefylt kontrakt på levering og montering av alt Audiovisuelt utstyr i INSPIRIA science center! Les mer »

Referanse: Glava

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Borg Svakstrøm har levert en ip basert Alcatel Lucent BiCS taleserver med avansert call senter samt felles sentralbord og støttesystem med kalenderintegrasjon. Les mer »

Referanse: Jøtul

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Løsningen fra Nordialog Borg har en kvalitet som gjør videokonferansene til en god opplevelse Les mer »

Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen valgte ASP løsning fra Nordialog Borg. En av utfordringene til firmaet var usikkerheten de hadde rundt sin egen backup-løsning.
Les mer »