BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Nødbelysning

Borg Svakstrøm utfører prosjektering, levering og montering av komplette ledesystem med nødlys, som er en viktig del av brannsikkerheten i et bygg. Vi merker og belyser rømningsvei med markeringslys, ledelys og antipanikk belysning. Våre systemløsninger er designet for både sentralisert - og desentralisert drift og vi utfører også kontroll og service som en del av våre totalløsninger.
Markeringslys markerer retningen i rømningsveien med pil - og symbolet løpende mann.
Ledelys en belysning som lyser opp rømningsveien når den normale belysningen faller ut.
Antipanikk-belysning er en belysning som lyser opp et område eller rom som ikke er en del av hoved rømningsvei men et område hvor mange personer kan oppholde seg.
Nødlyshåndlampe er et supplement til annet nødlys
Vi leverer komplette anlegg med nødaggregater, som sikrer at viktige funksjoner ikke kollapser selv om strømmen går.

Noe du lurer på? Spør en ekspert!

Item:1182 is not available.