BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Elkontroll


BS ELinstallasjon AS kan tilby sertifisert kontrollør som gjør en kontroll av det elektriske anlegget og sjekker at lovpålagt sikkerhetsutstyr er på plass og i orden.
Gjennomført kontroll gir rabatt på bolig- og innboforsikring, avhengig av forsikringsselskap. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Ta kontakt på telefon: 69137777 eller via denne linken Bestill elkontroll
                             

Noe du lurer på? Spør en ekspert!

Item:1182 is not available.