BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny

Møteromsløsninger

Borg Svakstrøm prosjekterer og bygger opp komplette møterom med møbler, lys og AV-utstyr, bl.a for IP-videokonferanse med styringssystemer fra Extron.
Borg Svakstrøm har lang erfaring med salg og service på møteromsløsninger og AV-auditorier. Når vi skal prosjektere og bygge opp et møterom, tar vi utgangspunkt i rommets fysiske muligheter og bedriftens behov. Deretter skreddersyr vi møterommet med møbler og AV-utstyr og styringspanel som tilfredsstiller både dagens og morgendagens behov, samt at de som deltar på møtet skal få optimale forhold.
LCD eller DLP projektor - eller skjermløsning for optimal skalering av bildet? Hvilke krav stilles til lydanlegget? Hvordan er akustikken? Bør det være innfelte høyttalere – eller takmonterte? Skal det benyttes til videokonferanser? Hvilken kapasitet har datalinjene? Skal lyset blendes automatisk ned?
Vi forhandler blant annet Extron innen signalbehandling, distribusjon og styring, det forenkler brukergrensesnittet og sikrer et fleksibelt og framtidsrettet anlegg.
Møterommet blir bygd med kabelbrønner innebygd i bordet, dermed unngår man kabler langs golvet og er sikret at alle aktuelle kabler alltid er på plass. Det er ryddig – og det er effektivt!

Noe du lurer på? Spør en ekspert!