Item:1128 is not available.
BORG SVAKSTRØM-GRUPPEN | Nordialog | MobilData Fredrikstad | Telenorbutikken i Storbyen
CONTENT 1 - med venstremeny
Item:1128 is not available.

El-Installasjon Privat

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Borg Svakstrøm tilbyr alle former for el-installasjoner på det private markedet, både innen nybygg og rehabiliteringer. Vi tar hele prosessen: fra prosjektering til installasjon og etterkontroll. Det sikrer at du som boligeier får framtidsrettede og optimale løsninger i tråd med behovene. Les mer »

Næringsinstallasjon

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Vi påtar oss alle typer sterkstrømsinstallasjoner for næringslivet. Det favner alt fra sikringsskap, varme, nødlys og belysning, periodisk kontroll til dokumentasjon av anlegg innen nybygg, ombygging og rehabiliteringer. Les mer »

Elkontroll

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Eier og bruker av bolig har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden. El kontrollen bør gjennomføres jevnlig for å sikre at feil i anlegget blir rettet før eventuelle en brann oppstår. Les mer »

Nødbelysning

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> Komplette nødlyssystemer og nødstrømsaggregater for sikker drift og evakuering av bygg. Vi påtar oss også kontroll og vedlikehold. Les mer »

Nødaggregat

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

BS ELinstallasjon kan levere komplette anlegg for nødstrøm/reservekraft.

 

Med et riktig nødstrømsanlegg er du sikret stabil drift til enhver tid, uten uønskede konsekvenser av strømbrudd.

Les mer »